Logo – kas tai? LogoWriter programa Metodinė medžiaga Moksleivių darbai Fotogalerija Naudingos nuorodos

Pirmojo Logo konkurso  nugalėtojų darbai

Antrojo Logo konkurso – olimpiados nugalėtojų darbai

Trečiojo Logo konkurso – olimpiados nugalėtojų darbai

Ketvirtosios Logo konkurso – olimpiados  nugalėtojų darbai

Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos (JKM, Kaunas) darbai

Kompiuterijoje (1999, Nr.11(27)) skelbto konkurso darbai


2001 metais įvyko pirmoji Logo olimpiada

2001 m. kovo  mėn. 24 d. įvyko pirmoji respublikinė Logo olimpiada. Olimpiados temos buvo  ištraukos iš Vytauto Petkevičius knygos „Kodėlčius“

Sveikiname dalyvavusius ir nugalėjusius!

Pažiūrėkime, kaip sekėsi geriausius darbus sukūrusiems:

Kieme mes žaidžiam visokius žaidimus, bet dažniausiai - muštynių karą. Kaip televizoriuj. Pauliukas dar nemoka numiręs šaudyti, todėl jis būna belaisvis. Dideli ir seni vaikai jį apsupa negyvą, liepia atmerkti akis, o paskui tardo:

-Kaip tavo vardas?..

Sukūrė: Tomas Balnys

Kauno Jaunųjų kompiuterininkų mokykla.

Man patinka, kad židinyje spragsi malkos ir šviečia ugnis. Tada ant grindų lekia raudonos kibirkštys. Iš jų pasirodo naminis saliutas. Ir dar patinka, kad šešėliai patys laipioja ant sienų. Aš pasispjaudau pirštuką ir kišu jį prie karštos geležies. Seilės čirškia...

Sukūrė: Erikas Kneižys, 6 klasė
Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla

 

 [ Parsisiųsti ]

Tas Poviliukas storuliškai storas. Jis tartum pripučiamas liūtas. Tiktai be uodegos. Ir be dviejų kojų. Mes tyčia iš liūto neišleidžiam oro, kad plaukiodamas broliukas nenuskęstų ir labai neprigertų. Jis maudosi tiktai su Liūto Tėvu ir su senele, o kitų žmonių dar gėdinasi...  

Sukūrė: Artūras Mizeras,  8 klasė

Kauno J. Jablonskio gimnazija / T.Masiulio mokykla ( būrelis ) 

Močiutė džiaugiasi, kad Paulius storas lyg sutinęs. O man dėl to baisu. Aš nemačiau, kada jį sugėlė bitės, bet musės tai tikrai buvo užtūpusios ant kojų. Todėl dabar jos lyg tešlinės - vis klimpsta, vis kliūva ir negali praeiti viena pro kitą. Per tą tešlumą broliukas griūva ir griūva. Man plaukai šiaušiasi, o tėčiui - juokas...

Sukūrė: Rytis Vilčinskas, 14 metų

Kauno Jaunųjų kompiuterininkų mokykla

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija.

Mūsų Pauliukas dabar visai nebe Pauliukas. Jam išdygo keturi dantys. todėl tėvelis jį vadina Zuikučiu, o mama jį laiko užtvertą. Jis renka nuo žemės mažyčius trupinėlius, o iš sienos krapšto tinką. Jis viską deda į burną ir, įsikibdamas tvorelės, dar prašo:

-Aldium, aldium!…

Sukūrė: Arūnas Vaičaitis, 9 klasė

Panevėžio raj. 

Kai aš miegojau, broliuką mums atnešė gandras ir įmetė pro kaminą.

Bet jis visai nepanašus į Karlsoną, gyvenantį ant stogo…

Sukūrė: Kęstutis Lotužis, 16 metų, 10 klasė

Radviliškio raj. Sidabravo vid. mokykla 


Animacijos rungties užduotis kai kurie dalyviai atliko „Logo Writer“ programa.

Kai Paulius surūgsta, jis negali kalbėti. Tik pūkščia ir tyli. Jis tikras rūgštynių surūgimas - actas. Jis net su dėde Pranu nenori šnekėtis. Net dūdelės pūsti nenori ir trimituoti.

-Na būkim pažįstami...

Sukūrė: Marius Činskas

Kauno „Purienų“ vid. mokykla

 

[ Parsisiųsti ]

Man labai smagu parke vežioti broliuką. Ten visos mamos su vežimėliais: ir didelės, ir senos, ir visai nepažįstamos senėlės. Aš parke pati mažiausia mamytė, nes dar nepasiekiu vežimėlio rankenos ir neturiu didelės skrybėlės...

Sukūrė: Audrius Zolubas, 7 klasė

Palangos Senoji gimnazija

[ Parsisiųsti ]


Piešinių rungtyje reikėjo pasirinkti vieną iš pateiktų švenčių:

1. Nauji metai

2. Trys karaliai

3. Užgavėnės

4. Pavasario pirmoji diena

5. Šv. Velykos

6. Motinos diena

7. Tėvo diena

8. Vaikų gynimo diena

9. Joninės

10. Rugsėjo pirmoji

11. Bobų vasara

12. Šv. Kalėdos

Motinos diena

Sukūrė: Agnė Mataitytė, 7 klasė

Šiaulių raj. Gruzdžių A. Griciaus vid. mokykla

[ Parsisiųsti ]

 

Pavasario pirmoji diena

Sukūrė: Paulius Bružas

Pasvalio Lėvens vid. mokykla

(LogoWriter)

[ Parsisiųsti ]

 

Motinos diena

Sukūrė: Kotryna Stankevičiūtė

Palangos Senoji gimnazija

(LogoWriter)

[ Parsisiųsti ]

 

Sudėtingiausiai – uždavinio sprendimo rungčiai ryžosi tik vienas dalyvis. Rungtyje buvo 2 uždaviniai, iš kurių dalyvis atliko tik vieną.

 

Uždavinys 1: Žaidimas dėmesio sukaupimui patikrinti

Žaidžiamas ekrano dydžio lauke. Jame kvadratu išdėstyti 25 skaičiukai mažuose kvadratėliuose:

Kiekvienas kvadratėlis – vėžliukas. Sustačius vėžliukus atsitiktinai (kiekvieną kartą skaičiukų išdėstymas vis kitose kvadrato vietose) užfiksuojamas laikas. Pelės rodykle reikia spragsėti iš eilės visus skaičiukus – spragtelėjus teisingai, kvadratėlis dingsta (arba nusidažo kita spalva). Žaidimas baigiamas, kai dingsta (kita spalva nusidažo) visi skaičiukai. Tuomet žaidėjui parodomas žaidimo metu sugaištas laikas ir duodamas pasirinkimas: dar žais ar ne. Projektas baigiamas vartotojui nesutikus žaisti.


Uždavinys 2: Vėžliukų judesio efektai

Parašykite procedūrą, kuri:

1. aprašytų kvadratinį vėžliuko vėžliuko lauką;

2. sukurtų n vėžliukų išsidėsčiusių apskritimu ir žvelgiančių į išorę (1 pav.);

3. parašyti daugiau negu 2 procedūras, kurias vykdydami vėžliukai judėtų ekranu sudarydami įvairias, gražias akiai figūras (pav 2).

1 pav.

2 pav.

Uždavinys 2: Vėžliukų judesio efektai

Sukūrė:  Marius Beleckis, 7 klasė

Kuršenų L. Ivinskio gimnazija

[ Parsisiųsti ]


Pastaba: Atsisiuntę projektus įkopijuokite į atitinkamus katalogus: .bmp bylas kopijuokite į katalogą EKRANAI, .lgw – į katalogą VAIZDAI,  .lgp ir kitas – į katalogą DARBAI.

Logo – kas tai? LogoWriter programa Metodinė medžiaga Moksleivių darbai Fotogalerija Naudingos nuorodos

į svetainės pradžią


Laiškus su klausimais ir komentarais siųskite adresu: logo@delfi.lt
Atnaujinta 2003 m. kovo 9 d.